Cennik obejmuję wysyłkę  JPK_VAT7 do Urzędu Skarbowego od 01.10.2020r.

 powyższy cennik  jest orientacyjny , gdyż ceny są ustalane indywidualni  opłata może ulec zmniejszeniu  lub zwiększeniu

Książka przychodów i rozchodów - Ryczałt

                    z  VAT

do 10 szt   -  od 320  zł / netto

do 15  szt   -  od 340  zł / netto

do 20 szt   -  od 400 zł / netto

do 25  szt   -  od 450  zł / netto

do 30 szt   -  od 500  zł / netto

do 35  szt   -  od 550  zł / netto

do 40 szt   -  od 600 zł / netto

do 50 szt   -  od 700  zł / netto

                    bez  VAT

do 10 szt   -  od 260 zł  / netto

do 15  szt   -  od 310 zł  / netto

do 20 szt   -  od 370 zł / netto

do 25  szt   -  od 420 zł  / netto

do 30 szt   -  od 470 zł / netto

do 35  szt   -  od 510 zł / netto

do 40 szt   -  od 570 zł / netto

do 50 szt   -  od 670 zł / netto

KSIĘGI HANDLOWE

Księgi Handlowe - do 10 szt dekretów od  1 100 zł netto

                       od 10 do 20 szt dekretów od  1 500 zł  netto  

                       od 20 do 30 szt dekretów od  1 800 zł  netto

                       od 30 do 40 szt dekretów od  2 100 zł  netto

                       od 40 do 50 szt dekretów od  2 600 zł  netto

Polityka rachunkowości od 1000

Założenie Sp. z o.o. online  w systemie  S24 

                           - 1200 zł netto plus opłaty w KRS

powyżej 50 szt dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail

Przygotowanie dokumentacji  w tym oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z wysyłką do UP - 150 zł netto ( plus opłaty UP )

Audyt księgowy , Wyprowadzanie zaległości

          - opłata ustalana indywidualnie

Konsultacja księgowa  od 200 zł / godzina

Rejestracja działalności w CEIDG wraz z wysyłka - 300 zł ;     Zgłoszenie VAT-R - 50 zł ;     Zmiany w CEIDG - 200