JGD / S24

 

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG

Zgłoszenie JDG od VAT

Zgłoszenie JDG do ZUS

Zakładanie Spółki z o.o. w S24

Rejestracja spółki w Urzędzie

Skarbowym , ZUS

Zmiana danych w CEIDG , KRS , ZUS,

Urzędzie Skarbowym

Pomoc w likwidacji działalności

gospodarczej

Prowadzenie ewidencji na potrzeby MOŚ

 

Sporządzanie co rocznych sprawozdań   MINISTERSTWA OCHRONY ŚRODOWISKA  

itd.....

KSIĘGOWOŚĆ

Książka Przychodów i Rozchodów

Ryczałt

Ewidencje sprzedaży i zakupu VAT

KH

Wysyłka JPK do US

Wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

Dokonywanie korekt w ZUS i US

Prostowanie spraw w U.S.

Sprawdzanie poprawności zapisów i rozliczeń zamkniętych lat bądź okresów

Rozliczenia roczne osób fizycznych : PIT-37, PIT-38 , PIT-39

itd.....

KADRY I PŁACE

 

Rozliczenia  z ZUS właściciela 

i pracowników

Sporządzanie umów o pracę , zlecenie ,

dzieło

Rozliczanie list płac , rachunków do umów zleceń i dzieło

Prowadzenie akt pracowniczych

E-teczki

Sporządzenie kompletu dokumentów związanych z zatrudnieniem

i zwolnieniem pracownika

Pracownicy cudzoziemcy

 

Rozliczenia kadrowo-pracownicze  cudzoziemców

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

wraz z wysyłką do UP